Bérlőkezelés

A bérlők kezelése elsődlegesen szerződéseik alapján történik. A teljes bérleti szerződésállomány felvihető a szoftverbe minden adatukkal, érvényességükkel, díjakkal es egyéb szerződéses feltételeikkel. Ezek az adatok egyrészről kimutatások, lejárati figyelmeztetések készítéséhez használhatók, másrészről ezek bérlik a helyiségeket és tárgyakat.

A bérleteztetés az archifm.net rendszerben nemcsak az ingatlanokra vonatkozik, hanem a tárgyakra is. Mind a helyiségeket mind tárgyakat lehet bérelni egyedileg különböző időintervallumokra és bérleti aránnyal. Előfordulhat, hogy egy helyiség több bérlő által egyszerre, megosztottan kerül bérlésre (pl. közlekedő, konyha), de az is, hogy egy helyiséget vagy helyiség csoportot csak időszakosan bérelnek előre szerződött feltételekkel (pl. tárgyaló bérlés). Minden speciális esetet kezel az archifm.net szoftverrendszer, rugalmasságánál fogva számos helyen sikeresen teljesít már.

A bérlés során jelentkeznek üzemi költségek egyedi munkákhoz kapcsolódóan, valamint fogyasztási adatokat is fel kell tudni osztani a bérlők között. Amíg az üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek egyszerűen kapcsolhatók a bérleti szerződésekhez, addig a közüzemi számlák speciálisan kerülnek felosztásra. Történhet ez előre megállapodott fix összegen is, de lehet területarányos is, vagy almérők alkalmazásával pontosan mért és elszámolt.