Magyar

Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Magyarország központi bankja. A központi bankok – vagy más néven jegybankok – fő feladatai elsősorban a monetáris politika vitele, az árstabilitás fenntartása, a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása, és sok ország esetében a devizatartalékok kezelése. A Magyar Nemzeti Bank részvénytársasági formában működik, tulajdonosa (részvényese) a magyar állam. Az MNB fő szervei a Monetáris Tanács és a Felügyelő Bizottság,[2] továbbá 2013-tól a Pénzügyi Stabilitási Tanács.

Kihívás

2009-ben közbeszerzési tender keretében vállalkozásunk megbízást nyert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) CAFM rendszerének kialakítására. Az üzemeltetés ennek kapcsán 2010-ben átalakításra is került, melyhez a támogató CAFM rendszert is hozzá kellett igazítani.

Megoldás

A munka megvalósítása több lépcsőben történt. A kiírásban megfogalmazott elsődleges célok a következők voltak:

 • • Üzemeltetési munkafolyamatok SLA alapú
 •   támogatása:
   • ○ Teljes ellenőrzés a szerződött partnerek
   •     szolgáltatása felett;
   • ○ Szolgáltatási szintek;
   • ○ Automatikus számítások;
   • ○ Mintavételes és kötbéres események;
   • ○ Tablet alapú hibapont rögzítés;
   • ○ Konfigurálható számítások;
   • ○ Riportok és büntetések.
 • •  Székház építészeti és gépészeti felmérése, szakági
 •    tervek és BIM modell létrehozása;
 • • Érintett épületek (Székház – irodák, konferencia
 •   központ, látogatói központ, IT gépterem és logisztikai
 •   központ – pénzfeldolgozás, tárolás) vizuális
 •   megjelenítése;
 • • Ügyfélszolgálat és tervezett karbantartási
 •   tevékenységek támogatása;
 • • Mérőórák, eszközök adatainak megjelenítése;
 • • Működő SAP rendszerhez történő integráció;
 • • Kapcsolódás működő SIEMENS épület-felügyeleti
 •   rendszerhez;
 • • Interfész kapcsolat kialakítása az MNB workflow
 •   rendszeréhez, adatok kinyerése céljából;
 • • KPI-k 3 szintű integrációja;
 • • Felhasználói felület MNB arculatához történő
 •   igazítása;
 • • Szigorú IT és bankbiztonsági követelményeknek
 •   történő megfelelés.