Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) több, mint 90 egészségügyi intézmény fenntartója, egyúttal az állami tulajdonosi jogok gyakorlója. Feladata a vagyonkezelési tevékenységek ellenőrzése, illetve felelősségi körébe tartozik az érintett nemzeti vagyon megőrzése és gyarapítása.

Kihívás

Az ÁEEK stratégiai céljai megvalósításához egységes informatikai rendszer fejlesztésére és működtetésére írt ki közbeszerzési pályázatot, melyet 100%-ban magyar tulajdonú cégünk nyert meg. Az ETNY néven futó szoftver egy adatbázisban, mégis szeparáltan képes kezelni a műszaki üzemeltetés, épülettakarítás, zöldfelületek, tűz- és munkavédelem és egyéb FM területek folyamatait. A rendszer biztosítja az intézményekhez kapcsolódó tevékenységek kontrolling adatait a működési bevételek és kiadások számbavételével, és alkalmas a vagyonhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására.

Számos kiváló referenciával rendelkező cégünk többek között azért nyerte meg a Közbeszerzési tender kiírást, mert alaptermékünk, az ArchiFM szoftver olyan integrált alkalmazás, amelyben kevés – ugyanakkor egyszerűen megvalósítható – egyedi fejlesztés volt szükséges ahhoz, hogy a megoldás teljes mértékben megfeleljen a követelményeknek. A kiválasztásnál fontos szempont volt az is, hogy a szoftver a legkorszerűbb BIM technológiára építve, 3D-s grafikai rendszerekhez történő kapcsolódással is egyszerűen bővíthető.

Megoldás

A projekt során rekord gyorsasággal sikerült elkészíteni a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása” projekt keretein belül az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes Tulajdoni Nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftverét és az ahhoz kötődő adatbázist. A projekt horderejét jelzi, hogy a kialakított informatikai rendszer 474 telephely 2 722 épületének 183 173 helyiségét, mindösszesen közel 3,5 millió m2-t, valamint 47 580 berendezés részletes adatait tartja nyilván.

Nagyon jól haladt a Megrendelőnkkel történő közös munka. Elismerés illeti az ÁEEK és a kórházak munkatársait, akik öt hónap alatt közel 100 %-ban feltöltötték intézményeik részletes épület és berendezés adatait. Mindezek jelentősen hozzájárultak a rekordméretű projekt rendkívül rövid határidőre történő sikeres teljesítéséhez. A kialakított informatikai rendszer számos továbbfejlesztési, bővítési lehetőséget rejt magában, és nagy várakozással tekintünk az ezekkel összefüggő újabb feladatok elé.

Az együttműködés eredményeképpen létrejött informatikai megoldás mintegy 50 különböző kimutatásával úgy operatív, mint stratégiai szinten is hatékony támogatást nyújt a vezetői döntések meghozatalához és jól illeszkedik az ÁEEK hosszú távú céljaihoz, a központi üzemeltetés kontroll megvalósításához.

www.aeek.hu